Hoe om te gaan met de kwaliteitstoets?

Hoe om te gaan met de kwaliteitstoets?

Mar 12, 20200 comments

Voldoen aan de kwaliteitstoets met aantoonbare meerwaarde

Vanaf 1 maart 2020 is ingevolge artikel 26 Advocatenwet de Kwaliteitstoets van kracht geworden. Vanaf die datum moeten advocaten zich 8 uur per jaar bezighouden met een vorm van gestructureerde feedback. Intervisie is één van deze vormen. Law4ce biedt deze vorm aan, zorgt daarmee voor kwalitatieve meerwaarde en ontzorgt kantoren voor deze verplichting.

Voldoen aan de kwaliteitstoets

Om te voldoen aan de kwaliteitstoets zijn er drie mogelijkheden, waarvan intervisie er een is. De andere twee zijn peer review en GIO. Peer review is een inhoudelijke juridische beoordeling van dossierinhoud. De reviewer (advocaat) moet geaccrediteerd met aantoonbare ervaring op het rechtsgebied. Het is daarmee een intensieve 1-op-1 aanpak.

Verschillen GIO / Intervisie:

Intervisie en GIO lijken op elkaar qua methodiek. Het is een georganiseerd gesprek tussen mensen die werkzaam of in opleiding zijn in hetzelfde vakgebied. Het biedt een zelfhulpmethode waarmee collega’s elkaar helpen om beter te worden in hun werk. De verschillen zijn:

  • GIO: ook meer juridisch inhoudelijke zaken bespreken. intervisie: intentie om meer achter het probleem te kijken en vanuit zelfinzicht aan structurele oplossingen te werken
  • GIO: hoeft niet begeleid hoeft te worden door een erkend begeleider. Intervisie: alleen door geaccrediteerde gespreksleider
  • Intervisie: 4 PO punten. GIO levert geen punten op.

Let OP: De vormen zijn niet te mengen, met andere woorden met 4 uur GIO en 4 uur intervisie voldoe je niet aan de kwaliteitstoets.

Hoe te starten met intervisie

Het begint met het maken van de keuze over de gewenste methodiek. We bespreken graag met u de wensen en mogelijkheden. Als u een berichtje aan ons stuurt, nemen we graag even contact op.

Law4ce ondersteunt kantoren al vele jaren met coaching, innovatietafels en voert vertrouwelijke gesprekken in de advocatuur. Vanuit die ervaring weten we hoe belangrijk het is om de juiste snaren te raken in de gesprekken. Dat start al bij het opzetten en vormen van de intervisie groepen. We gaan met het kantoor in overleg over een passende opzet. Daarbij is het goed om te weten dat Law4ce zich heeft omringd door een groep geaccrediteerde intervisie begeleiders om deze intervisie vorm te geven en ondersteunen. Eén van de drie vaste partners, allen geaccrediteerde intervisiebegeleiders, vormt altijd het aanspreekpunt.

Onze intervisie groepen bestaan uit 4 tot 8 advocaten en duren maximaal 3 uur. Hiermee borgen we kwaliteit en interactie van alle deelnemers.

Intervisie voor kleinere kantoren

De kwaliteitstoets geldt uiteraard voor alle advocaten, ook zij die een solopraktijk voeren of met een paar advocaten. Ook dan is intervisie mogelijk en misschien de best haalbare optie in samenwerking met advocaten van andere kantoren. Law4ce organiseert hiervoor periodieke open intervisiebijeenkomsten. Iedereen kan zich daarbij aanmelden.

De auteurs

Timo Schrama

Timo Schrama

Innovatie en digitale strategie

Innovatietafel, Intervisie, Changemanagement en disruptie, Legal Project Management en Procesverbetering 06-55858128 timo.schrama@law4ce.com Meer informatie