Innovatietafels bij Law4ce

 

Law4ce organiseert periodiek een open Innovatietafel. Elke keer wordt er in een kleine groep van ongeveer 15 man gediscussieerd over innovatie in de advocatuur. Klik hieronder voor meer informatie en voor het aanmelden

Aanmelden      Meer informatie

Innovatietafel Business Development bij Buren

 

Op 23 november 2017 organiseerde Law4ce haar innovatietafel over business Development bij Buren. Een prachtige locatie (uitzicht over de Zuidas), met een belangrijk thema: Wat maakt jouw kantoor uniek voor de klant.

 

Innovatietafel Business Development

 

Op 8 mei 2017 organiseerde Law4ce haar innovatietafel over Business Development. Ditmaals op een bijzondere locatie met een bijzondere gast. We hebben namelijk Lisa Hart Shepherd bereid gevonden deel te nemen en het vond plaats bij Lexpo’17.

Innovatietafel Lexence

Op 15 september 2016 waren we te gast bij Lexence in Amsterdam.

In een prachtige setting, in hun nieuwe kantoor, spraken we over de inzet van projectmanagement in de advocatuur, vaak legal projectmanagement genoemd. Het gezelschap was gevarieerd. Advocaten, stafleden en kantoordirecteuren met interesse en/of ervaring met legal projectmanagement. Van diverse kanten dus het belang, mogelijkheden, nut en complexiteit van projectmanagement besproken.

Inzichten die naar voren kwamen; ‘Eigenlijk heeft iedereen wel ervaring met onderdelen van projectmanagement, maar niet iedereen herkent het’, ‘Partners bepalen welke dossiers ‘gemanaged’ moeten worden en ‘waar gespecialiseerde legal projectmanagers vooral focussen op efficiëntie en betere communicatie met de klant, noemen advocaten ook vooral het verminderen van de ‘werkdruk’.

Innovatietafel op 16 oktober 2015

Wij waren te gast bij het Juridisch PAO Universiteit Leiden, in de Faculteitskamer van het Academiegebouw. De innovatietafel stond in het teken van 2 onderwerpen:  wendbaarheid en talent management.

Het is duidelijk geworden dat advocatenkantoren, klein, middelgroot en groot, bezig zijn met wendbaarheid en de kantoororganisatie aanpassen. Soms voorzichtig en soms gevorderd maar altijd met beleid. De slagkracht is in de markt vergroot, jongeren krijgen kansen, bevoegdheden worden lager in de organisatie gelegd. Talent management heeft al aandacht aan de poort. Er zijn goede ervaringen met ontwikkelplannen. Er een toenemende specialisatie. De klant staat steeds meer centraal.

Innovatietafel Bruggink & van der Velden

Op 2 april 2015 waren we te gast bij Bruggink van de Velden in Utrecht.

Een kantoor dat zich durft te onderscheiden met een (semleriaans) model waarin iedereen zeggenschap heeft. Waar de focus is gericht op de klant. Dat zichzelf continue vernieuwd en verbeterd. Het gezelschap was gevarieerd. Advocaten, adviseurs en directieleden die ieder op zijn of haar eigen manier bijdraagt aan vernieuwing en verbetering van de advocatuur.

Centraal in de kennissessies stonden thema’s die van belang zijn voor een goede bedrijfsvoering; klanten, organisatie, mensen, en systemen. De centrale vraag was: wat onderscheid succesvolle vernieuwende kantoren op deze gebieden?

Innovatietafel bij SOLV

Op 28 mei waren we te gast bij SOLV advocaten in Amsterdam.

Tijdens de presentatie werden veel van de onderwerpen die ter sprake kwamen herkend. Opvallend is dat de inhoud van de berichten over veranderingen niet wordt betwist, maar de slag naar verandering nog maar beperkt wordt gemaakt. De regels van de Orde en ideeën over wat wel mag en niet mag in de advocatuur lijken belemmerend te werken op het innovatievermogen van de advocaat. Ondernemerschap gaat over het zoeken naar hoe en wat wel kan. Over risico’s nemen binnen aanvaardbare grenzen. Verder kijken dan de advocatuur. Inspiratie opdoen bij andere bedrijven ( ja, ook de advocatuur is een bedrijf) en in andere rollen. Thema’s als flexibiliteit, ondernemerschap en een innovatieve cultuur zijn de kern voor vernieuwing. Strategische wendbaarheid is nodig om voorbereid te zijn op de veranderingen die zich in een hoog tempo opvolgen.

Veel veranderingen

Wij merken dat er behoefte is aan interactie met gelijkgestemden. Over wat succesvolle kantoren onderscheidt van anderen. Over vernieuwing. En over hoe veranderingen in gang te zetten.

Law4ce Innovatietafels

Law4ce houdt een reeks van rondetafelgesprekken in en met de advocatuur met koplopers, dwars -en omdenkers,  trendvolgers uit de branche om vast te leggen hoe deze groep zich blijvend kan onderscheiden van de traditionele advocatuur!  Law4ce is betrokken als partner in innovatie en ontwikkeling en begeleidt deze gesprekken aan tafel.

Samen met advocaten, directies, stafleden en externe kennispartners van Law4ce worden de recente ontwikkelingen in de advocatuur bespreekbaar gemaakt  en praktisch vertaald naar kansen. Wat maakt dat een kantoor zich onderscheid? Wat moet er gebeuren? Hoe kunnen de nog traditionele kantoren hier op inhaken? Wat is bepalend voor daadwerkelijke verandering in de advocatuur?

Innovatietafels over Business Development

Law4ce organiseerde in mei 2017 de eerste innovatietafel over Business Development in de advocatuur. In het najaar vindt de eerstvolgende bijeenkomst plaats en we richten het in als een permanente groep deelnemers die periodiek bijeenkomen. Deelnemers zijn advocaten, partners, kantoordirecteuren en natuurlijk business developers. De heterogene samenstelling zorgt voor interessante discussies vanuit verschillende standpunten en belangen!

Het is nog mogelijk om deelnemer te worden van deze Business Development Innovatietafels. Aanmelden kan via e-mail of via een van de leden van Law4ce. Meer informatie vind u in deze notitie.

Open innovatietafels

Law4ce organiseert met enige regelmaat open innovatietafels. Deze zijn toegankelijk voor genodigden. De doelgroep bestaat uit een mix van professionals die werkzaam zijn in de juridische dienstverlening, notariaat en advocatuur. Afhankelijk van het thema wordt de groep deelnemers samengesteld.

Als u interesse heeft in het bijwonen van open innovatietafels dan kunt u zich hiervoor aanmelden. Deelname aan een open innovatietafel is kosteloos.

Besloten Innovatietafels in eigen kantoor

Een innovatietafel bijeenkomst kunnen wij ook organiseren in de besloten kring van uw kantoor. In de volle breedte van het kantoor of gericht op 1 of meer specifieke onderwerpen. Gericht op trends en hoe daarop in te spelen. In een flinke middagsessie of in een aantal opeenvolgende compacte sessies. Tailor made. Strategie wijzigingen, prijsmodel aanpassingen, digitalisering, business development uitdagingen en HR vraagstukken kunnen op deze wijze naar boven worden gebracht en geagendeerd worden. En daarna kunnen we het samen doen. Altijd praktisch. Met oog voor wat er is. Stimulerend. Afhankelijk van het speerpunt en wat kan, in een klein project of kantoorbreed.

Als u interesse heeft in een inhouse innovatietafel, neem dan contact op met een van ons of via email. We zullen dan met u de mogelijkheden en de hieraan verbonden kosten bespreken.

  • Er moet een substantieel ander verdienmodel komen 75%
  • Over 5 jaar wordt 50% van het huidige werk niet meer door de advocaat uitgevoerd 87%
  • De beroepsopleiding is te duur voor de toegevoegde waarde die deze biedt 50%
  • Iedere advocaat moet bewust kiezen voor een passend T Profiel 76%

Herkenning van grote veranderingen

De deelnemers aan onze innovatietafels onderkennen dat er veel staat te veranderen. De inhoud van de berichten over veranderingen worden niet wordt betwist. De slag naar verandering wordt nog maar beperkt wordt gemaakt.

Geinteresseerd om deel te nemen?

Onze innovatietafels zijn gericht op advocaten en direct betrokkenen. Daarbij nodigen we per keer een gezelschap uit dit past bij het thema, bij de beschikbare ruimte etc. Als u een veranderaar bent in de advocatuur en een bijdrage wilt leveren aan een van de innovatietafels, neem dan contact met ons op via onderstaand formulier: