De meerwaarde van intervisie bij Law4ce

Intervisiebegeleiders met kennis van de advocatuur

Onafhankelijke intervisie biedt veel zelfinzicht

Onze accreditatie biedt 4 PO punten per jaar

 

Ik heb interesseIntervisie ook Online!

Intervisie bij Law4ce

Onafhankelijke intervisiebegeleiders met vele jaren kennis van de advocatuur stellen de juiste vragen, weten waar het om gaat en weten door te vragen.

 

Intervisie met Law4ce

Online intervisie!

​Law4ce biedt ook online intervisie aan. Dat is wel zo handig en veilig in deze tijden. Gewoon vanaf je eigen laptop intervisie volgen en het is conform de richtlijnen van de Orde.

We voeren maandelijks al vele intervisiegesprekken online, dus meld je ook aan.

Intervisie voor u of uw kantoor?

De investeringen in intervisie hangen af van het aantal en duur van de bijeenkomsten. Een ideale tijdsduur is 3u inclusief 20 minuten pauze. Daarmee heb je namelijk in 3 bijeenkomsten de verplichte 8 uur behaald. En deze tijdsduur is goed genoeg voor meerdere intervisievraagstukken, waardoor iedereen door het jaar heen zijn of haar vraagstukken kan inbrengen. De intervisiegroepen van Law4ce bestaan uit 4 tot 8 deelnemers. Daarmee zijn er voldoende inzichten vanuit de groep en kan iedereen voldoende aan bod komen.

Vanaf 1 maart 2020 is ingevolge artikel 26 Advocatenwet de Kwaliteitstoets van kracht geworden. Vanaf die datum moeten advocaten zich 8 uur per jaar bezighouden met een vorm van gestructureerde feedback. Intervisie is één van deze vormen. Law4ce biedt deze vorm aan, zorgt daarmee voor kwalitatieve meerwaarde en ontzorgt kantoren voor deze verplichting.

Intervisieaanpak bij Law4ce

Intervisie en GIO lijken op elkaar qua methodiek. Het is een georganiseerd gesprek tussen mensen die werkzaam of in opleiding zijn in hetzelfde vakgebied. Het biedt een zelfhulpmethode waarmee collega’s elkaar helpen om beter te worden in hun werk.

Onderwerp van gesprek zijn de verrichte werkzaamheden en de daaraan gerelateerde problemen, met als oogmerk dat de deskundigheid van de betrokkenen wordt vergroot en de kwaliteit van het werk verbetert. Bij GIO kunnen ook meer juridisch inhoudelijke zaken worden besproken. Bij intervisie is het idee juist dat er meer achter het probleem wordt gekeken en vanuit zelfinzicht aan structurele oplossingen wordt gewerkt.

De vormen zijn niet te mengen, met andere woorden met 4 uur GIO en 4 uur intervisie voldoe je niet aan de kwaliteitstoets.

Voldoen aan de kwaliteitstoets met meerwaarde

Intervisie biedt veel meerwaarde. Een goede intervisiebegeleider zorgt ervoor dat de ingebrachte casuïstiek ook daadwerkelijk leidt tot meer zelfinzicht en oplossingsrichtingen. Een externe geaccrediteerde begeleider heeft, mede door haar onafhankelijkheid, de scherpte die het verschil in kwaliteit maakt. En het is natuurlijk ook prettig dat de tijdsinvestering 4 PO punten oplevert. Dat scheelt een dagdeel dat weer declarabel ingezet kan worden.

Als u onze aanpak wilt nalezen kunt u dit downloaden.

Mogelijke vormen van de kwaliteitstoets

  • Peer review is een inhoudelijke juridische beoordeling van dossierinhoud. De reviewer (advocaat) moet geaccrediteerd met aantoonbare ervaring op het rechtsgebied. Het is daarmee een intensieve 1-op-1 aanpak.
  • Gestructureerd intercollegiaal overleg (GIO) is een overleg met collega’s over de dagelijkse praktijkvoering.
  • Intervisie is een gesprek tussen een kleine groep gelijkwaardige professionals over dilemma’s en vragen over het eigen functioneren, de praktijkvoering en praktijkuitoefening, onder leiding van een geaccrediteerde begeleider.

Vanaf 1 maart 2020 is ingevolge artikel 26 Advocatenwet de Kwaliteitstoets van kracht geworden. Vanaf die datum moeten advocaten zich 8 uur per jaar bezighouden met een vorm van gestructureerde feedback. Intervisie is één van deze vormen. Law4ce biedt deze vorm aan, zorgt daarmee voor kwalitatieve meerwaarde en ontzorgt kantoren voor deze verplichting.

Intervisieaanpak bij Law4ce

Intervisie en GIO lijken op elkaar qua methodiek. Het is een georganiseerd gesprek tussen mensen die werkzaam of in opleiding zijn in hetzelfde vakgebied. Het biedt een zelfhulpmethode waarmee collega’s elkaar helpen om beter te worden in hun werk.

Onderwerp van gesprek zijn de verrichte werkzaamheden en de daaraan gerelateerde problemen, met als oogmerk dat de deskundigheid van de betrokkenen wordt vergroot en de kwaliteit van het werk verbetert. Bij GIO kunnen ook meer juridisch inhoudelijke zaken worden besproken. Bij intervisie is het idee juist dat er meer achter het probleem wordt gekeken en vanuit zelfinzicht aan structurele oplossingen wordt gewerkt.

De vormen zijn niet te mengen, met andere woorden met 4 uur GIO en 4 uur intervisie voldoe je niet aan de kwaliteitstoets.

Voldoen aan de kwaliteitstoets met meerwaarde

Intervisie biedt veel meerwaarde. Een goede intervisiebegeleider zorgt ervoor dat de ingebrachte casuïstiek ook daadwerkelijk leidt tot meer zelfinzicht en oplossingsrichtingen. Een externe geaccrediteerde begeleider heeft, mede door haar onafhankelijkheid, de scherpte die het verschil in kwaliteit maakt. En het is natuurlijk ook prettig dat de tijdsinvestering 4 PO punten oplevert. Dat scheelt een dagdeel dat weer declarabel ingezet kan worden.

Contact opnemen

Als u meer informatie wilt over onze intervisie, neem dan contact met ons op via onderstaand formulier.

Informatie over intervisie

14 + 8 =